Official

 
  2013 :2014 :2015 :2016 :2017 :vanavara :Raamat :
   
 

2018


Täiendav info: Rõõm on tõdeda, et osatäitjad on suuliselt, kirjalikult ning mõned ka verega kinnitanud oma tulekut.
Seekord asuvad võistlustulle: Põdrus, Obadele, Capitano, Auh, Hannu, Ain, Ulaf, Pilatus, Marguss, Demblik, Juta, Ummi, Tihas, Kukemilk, Rain - ülejäänud nimed ilmuvad peale laekumist ;)

Nagu ikka võib osalejate ridades tekkida pisikesi vangerdusi kuna soovijaid on rohkem kui kohti.
Käivad sahinad, et maailmareitingus taga pool (või üldse ametlikku reitingut omavad) olijad üritavad jälle kokku panna B-liigat, et järgmisel korral tagada kindel koht põhivõistlusel.

Koha põhivõistlusel kinnitab õigeaegne osamakse (alates 15. maist lähevad väljaostmata kohad vabale turule).

Heitlus algab 7. juulil. Muidugi on kohaks valitud Atsikivi, sama koht, kus eelmisel, üleelmisel ja üleüleeelmisel aastal jne – rada on sisse tallatud ning eksida pole võimalik.

Ürituse ajakava ja reglement:
10.00 Kogunemine, soojendus
10.20 Totalisaator
10.45 Avamine, esimesed tõmbed ja stardiõlu
11.00 Bridži algus igale alale planeeritud ca 3-4 tundi ca 23.00 Autasustamine ja saun järgmine hommik rivistus

REGLEMENT
1.ala – BRIDŽ: Tõmbe abil (vt allpool) loositakse mängijad 4-liikmelistesse alagruppidesse, kusjuures 4 suurimat kaarti tõmmanud mängijat moodustavad A-alagrupi 1.laual jne. Iga grupi kõrgeima kaardi tõmmanud võistleja on Nord, järgmine Ost jne. Mängitakse 3×4 jaotust keskmisele (kummastki otsast võetakse üks tulemus maha), kusjuures Nord on paigal ja teised liiguvad iga 4 jaotuse järel päripäeva. Keskmine arvutatakse 10 punkti täpsusega, nt 175 ümardatakse 180-ks. Jaotused liiguvad lauda numbriga –1. Alagrupi võitja pääseb esimesse finaali, teine teise jne. Võrdsete punktide korral otsustab teadagi tõmme. Finaalides mängitakse samuti 3×4 jaotust keskmisele, kusjuures parima tulemusega igasse finaali jõudnu carryover on +3 IMPi, järgmisel + 2 IMPi, siis +1 IMP ja halvima tulemusega jõudnul lisaimpe pole (istuvad vastavalt Nordis, Ostis, Südis ja Westis). Kui näiteks kaks mängijat jõudsid suvalisse finaali teise-kolmandana võrdse IMP-ide arvuga, on carryover 1,5 IMPi. Alagrupis kogutud IMPid finaalides arvesse ei lähe. Kui finaali lõppedes jäävad mängijad kohta jagama, jagatakse nende kohapunktid pooleks.
2.ala – PETANQUE: Tõmme toimub analoogselt bridžiga. Alagruppides mängitakse 3×6 viskevooru, kusjuures kaotanud paar saab negatiivse vaheskoori (summa seega igas grupis 0). Alagrupis teeb iga kuuikvooru avaviske kõrgeima kaardi tõmmanu; finaalvoorus, kus carryover on 3, 2, 1 ja 0 punkti, kõrgeima asetusega võistleja. Finaalis arvestatakse vaid pluss-skoori, mängitakse 3×4 viskevooru.
3.ala(finaal) – SIBIKUNN: Esimene oluline erinevus on tõmbejärgses paigutuses: ülalt 2., 3. ja 4. kaardi tõmmanud mängijad ei mängi kõik A alagrupis, vaid on vastavalt B, C ja D-grupi kunn jne. Alagrupis mängitakse 15 ning finaalides 10 jaotust. Alagrupisisese koha otsustamisel ja vajadusel ka finaalidesse paigutumisel otsustab võrdsete tihide arvu korral tõmme. Finaalides asendab carryoverit paigutus (parima eelvoorutulemusega on A-finaali kunn jne). Kunn, prints, ganks ja sibi istuvad algselt selles järjekorras VASTUPÄEVA.
Punktisüsteem:
A-finaal 1. koht 20 kohapunkti 2. 17 kp 3. 15 kp 4. 12 kp
B-finaal 1. koht 13 kohapunkti 2. 11 kp 3. 10 kp 4. 8 kp
C-finaal 1. koht 9 kohapunkti 2. 7 kp 3. 6 kp 4. 4 kp
D- ehk jumbofinaal 1. koht 5 kohapunkti 2. 3 kp 3. 2 kp 4. 1 kp
Katkestamine mingil alal annab 0 kp ning mängija asendatakse kibitzeriga. Kui 2 võitlejat koguvad summas võrdselt punkte, on parem see, kes edestas vastast kahel alal. Kui see ei toimi, jääb ettepoole kuninglikul alal sibikunnis eespool lõpetanu.
Osavõtumaksud:
Kibitzerid 35 EUR Kibitzerid, kes soovivad magada teki all 40 EUR
Võistlejad 50 EUR
Režissöör on valitud, peategelased kinnitatud, küll aga on kõigile palve teha oma otsustus kibitzeriks tulemise kohta (Capitanole klubis või pubis, Auh’ile 50 90 587 või e-post andrias.heinlaid@eesti.ee) hiljemalt 6. juuniks. Osavõtumaks tuleks tasuda esimesel võimalusel (osad juba ongi seda teinud), aga kindlasti hiljemalt 2 nädalat enne võistlust Auh’i (Andrias Heinlaid) kontole nr EE262200001101373033 või Capitano kätte sularahas (jumala eest mitte vedelikes).
Ka sel aastal kehtib reegel, et kui kibitzerid saavad laua kokku ja teevad koos läbi kõik kolm ala, saab nende võistluse võitja järgmiseks aastaks põhivõistlusele. Kunagi ei saa välistada ka võimalust, et keegi end varakult ära katkestab, mis annaks kibitzerile elu shansi. Seega – pallid masinasse!

Updated by: Auh 1.07.2018


***

Esmane hõige:

Kolmekas tuleb ka sellel aastal. Seekord üritavad juubilarid oma tihedasse ajagraafikusse augud titaanide heitluseks teha 7. juulikuu päevaks. Aeg on ebatavaliselt hiline, kuid veel on aega oma vormiteravikku seada õigele päevale.. Tegijatega (võimalik, et ka mõnede kadujatega) võetakse ühendust edetabeli alusel, täpsem info lähiajal.

Updated by: Auh 10.03.2018

 


 
  Copyright 2014, 2015, 2016, 2017, 2018